کتاب 1کتاب اول به معرفی واژگان تحت عناوین

1) خانه
2) لباس و ملزومات
3) خوردن و آشامیدن
4) فیلم و موسیقی

هر عنوان شامل عناوین جزئی‌تر به‌قرار زیر است:

1) خانه: اعضای خانواده، بخش‌های مختلف ساختمان، اتاق ‌خواب، حمام، اتاق نشیمن و آشپزخانه.
2) لباس و ملزومات: لباس‌ها، کفش و کلاه، ملزومات روزانه.
3) خوردن و آشامیدن: خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها، تنقلات، سبزیجات، میوه‌ها.
4) فیلم و موسیقی: انواع فیلم‌ها، انواع سازها